Briedis sportininkas

Bėga Briedis per mišką, žiūri kiškis narkotikus į veną leidžiasi.
– Ei, žvairy, ką tu čia darai! Geriau einam, palakstysim, pabėgiosim, pasportuosim. Sportas – sveikata!
Bėga toliau briedis, o iš paskos liuoksi kiškis. Žiūri briedis – lapė už krūmo pasislėpus LSD ant liežuvio deda.
– Tu ką, rudoji, pakvaišai! Save žaloji! Geriau einam, palakstysim, pabėgiosim, pasportuosim. Sportas – sveikata!
Neužilgo jau bėga tryse – briedis, paskui jį zuikis ir lapė. Tik mato briedis – meška “ekstazy” tabletes ryja.
– Tu ką, meška, pakvaišai! Sau gyvenimą žaloji! Geriau einam, palakstysim, pabėgiosim, pasportuosim. Sportas – sveikata!
– Eik velniop, briedi! Jau atsibodo! Kodėl visada kai tu prisirūkai žolės – visas miškas paskui tave turi lakstyti?

Back to Top