Mandagus

Eina kartą labai mandagus ežiukas per mišką ir susitinka tris muškietininkus – Portą, Atą ir Aramį.
– Sveikas, Portai!
– Sveikas, Ežiuk!
– Sveikas, Porto arkly!
– Sveikas, Ežiuk!
– Sveikas, Atai!
– Sveikas, Ežiuk!
– Sveikas, Ato arkly!
– Sveikas, Ežiuk!
– Sveikas, Arami!
– Sveikas, Ežiuk!
– Sveikas, Aramio arkly!
– Sveikas, Ežiuk!
– Kur joji, Portai?
– Į miestą, Ežiuk.
– Kur joji, Porto arkly?
– Į miestą, Ežiuk.
– Kur joji, Atai?
– Į miestą, Ežiuk.
– Kur joji, Ato arkly?
– Į miestą, Ežiuk.
– Kur joji, Arami?
– Į miestą, Ežiuk.
– Kur joji, Aramio arkly?
– Į miestą, Ežiuk.
– Ką veiksi, Portai?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Ką veiksi, Porto arkly?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Ką veiksi, Atai?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Ką veiksi, Ato arkly?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Ką veiksi, Arami?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Ką veiksi, Aramio arkly?
– Baliavosiu, Ežiuk.
– Iki, Portai!
– Iki, Ežiuk!
– Iki, Porto arkly!
– Iki, Ežiuk!
– Iki, Atai!
– Iki, Ežiuk!
– Iki, Ato arkly!
– Iki, Ežiuk!
– Iki, Arami!
– Iki, Ežiuk!
– Iki, Aramio arkly!
– Iki, Ežiuk!
Eina ežiukas toliau ir mato – atjoja Alibaba ir 40 plėšikų. Ežiukas ir sako:
– Sveikas, Alibaba!
– Eik šikt, ežy! Mes laiko neturim.

Back to Top