O Dieve, koks baisus!

Viena pelė sako kitai pelei:
– Žinai, išteku.
– O kas tavo išrinktasis? – klausia kita.
– Šikšnosparnis.
– O Dieve, koks baisus! – sušunka antroji pelė.
– Bet užtat lakūnas!

Back to Top